load
    Panel 1: The power of Women in the leadership roles and startup world
    Panel 1: The power of Women in the leadership roles and startup world

    International advisory committee

    Dr.Alison JD Scott
    Australia
    Dr.Anil Kumar Sharma
    USA
    Dr.Arun Chougule
    India
    Dr.A.S.Pradan
    India
    Dr.A.Shankar
    UK
    Dr.Colin Baker
    UK
    Dr.David T Burn
    France
    Dr.D.D.Deshpande
    India
    Dr.Dinesh
    USA
    Dr.Eva Onjukka
    Sweden
    Dr.Gavin Cranmer-Sargison
    Canada
    Dr.Harish K Malhotra
    USA
    Dr.Harold D'Souza
    USA
    Dr.Hema Vaithianathan
    Australia
    Dr.Indra Das
    USA
    Dr.Jamema S
    Vienna
    Dr.John Byne
    UK
    Dr.John D Fenwick
    UK
    Dr.L.S.Arunkumar
    Muscat
    Dr.M Mahesh
    USA
    Dr.Mahesh
    USA
    Dr.Manju Sharma
    USA
    Dr.Paddy Gilligan
    Ireland
    Dr.Paul Ravindran
    India
    Dr.Rangacharyulu Chary
    Canada
    Dr.R.Ravichandran
    India
    R.K.Munjal
    India
    Dr.Shigekazu Fukuda
    Japan
    Dr.S.Ganesan
    India
    Dr.Sreelish K
    UK
    Dr.Sung Yong Park
    Singapore
    Dr.Tony Younes
    France
    Dr.Venkat narayana
    USA
    Dr.Vanessa Panettieri
    Australia
    Dr.Vibha Chaswal
    USA
    Dr.Xiance Jin
    China
    Prof.Alan E Nahum
    UK
    Prof.Frank Verhaegen
    Netherlands
    Prof.Narayan Sahoo
    USA
    Prof.Tony Popescu
    Canada

    National advisory committee

    Dr.Arabinda Kumar Rath
    Bhubaneswar
    Dr.Apurba Kabassi
    Kolkata
    Dr.A.K.Shukla
    Lucknow
    Dr.B.S.Rao
    Mumbai
    Mr.Deepak Arora
    New Delhi
    Dr.D.C.Kar
    Mumbai
    Dr.Gopi Shankar N
    New Delhi
    Dr.Jitendra Kumar Singh
    Patna
    Mr.Jolly Joseph
    Mumbai
    Dr.J.P.Agarwal
    Mumbai
    Dr.Kaginalli
    Hyderabad
    Dr.K.N.Govinda Rajan
    Coimbatore
    Dr.K.Raghuram Nair
    Thiruvanthapuram
    Dr.Kamlesh Passi
    Ludhiana
    Dr.M.M.Musthafa
    Kozhikode
    Dr.M.Ravi Kumar
    Bengaluru
    Dr.Manoj Kumar Semwal
    Patna
    Dr.P.K.Dash Sharma
    Mumbai
    Dr.Pradeep Kumar Hota
    Cuttack
    Dr.P.G.G.Kurup
    Thiruvanthapuram
    Dr.Ramesh Desai
    Gurgaon
    Dr.Radhakrishnan B Nair
    Gurugram
    Dr.S.P.Mishra
    Lucknow
    Mr.S.P.Agarwal
    Mumbai
    Dr.Shoba Jayaprakash
    Mumbai
    Dr.Tayalan
    Chennai

    Local Advisory committee (BIACH)

    Dr.Basanth
    Dr.K.V.V.N.Raju
    Dr.Radha rani
    Dr.Senthil Rajappa
    Dr.Susheela
    Dr.Veeraiah Chowdary
    Dr.Zakir Ali